نکات تخصصی ملک

حذف پارکینگ، یک اشتباه بزرگ

حذف پارکینگ، یک اشتباه بزرگ

در سال‌های اخیر، با گسترش شهرنشینی و افزایش تعداد خودروها، داشتن پارکینگ به یک مساله چالش برانگیز تبدیل شده است. در این بین، ایده حذف پارکینگ به عنوان راهکاری برای مواجهه با این چالش مطرح شده است. اما آیا حذف پارکینگ واقعاً...

مقایسه املاک

مقایسه